ZŠ Podolí

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace. Tato základní škola je s úplným prvním stupněm. Výuka probíhá v podobě malotřídky.

V současné době se u nás vzdělávají žáci v 1. - 5. ročníku ve třech třídách. 

Z hodiny slohu

před 5 měsíci, 7.6.2019

V rámci slohu jsme vyrazili ke kapli, kde ji děti zkoušely popsat - jak vypadá, co je na ní zajímavého, jaký materiál byl při stavbě použit. Druháci i třeťáci vytvořili zajímavé texty, ve kterých se uplatnil jejich pozorovací talent.

Číst celý článek

Studenti v naší škole

před 5 měsíci, 7.6.2019

Do základní školy v rámci praxe i letos zavítali studenti pedagogických fakult. Jeden z nich vytvořil pro žáky čtvrté třídy lapbooky - tématické složky do vlastivědy. Ty pak budou prezentovány na setkání pedagogů 21. června na Karlově Univerzitě v Praze. Práce s lapbooky byla pro děti zajímavá a velmi je bavila. Vyzkoušely si například orientaci v různých mapách podle světových stran i zábavný kvíz.

Číst celý článek

LEGO

před 5 měsíci, 27.5.2019

Děti získaly velké množství stavebnice Lega přímo od firmy LEGO, pracoviště Kladno. Velký dík patří nejmenované hodné paní, díky ní děti ze školy a školky dostaly velké krabice plné různých druhů lega. Tolik radosti, co malé kostičky dětem přinesly, jsme dlouho neviděli :-) Dětem se podařilo postavit krásné stavby, modely vozidel a zajímavé stavení :-)

Číst celý článek

Focení dětí

před 5 měsíci, 21.5.2019

Číst celý článek

Přijímací řízení MŠ

před 5 měsíci, 20.5.2019

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, vyhlašuje výsledky zápisu dětí do Mateřské školy. Do mateřské školy byly přijaty děti pod těmito pořadovými čísly: 1, 2, 3. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Číst celý článek