ZŠ Podolí

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace. Tato základní škola je s částečným prvním stupněm. V základní škole se do konce školního roku 2014/2015 vyučovali žáci 4. a 5. třídy z obcí Podolí a Popovice. Od školního roku 2015/2016 nastala v základní škole změna. Od toho školního roku se v základní škole vzdělávají žáci v 1. třídě z obce Podolí a  v 5. třídě žáci z o obce Podolí a Popovice. Ve školním roce 2016/2017 vzdělává škola žáky 1. a 2. třídy. Mateřská škola nabízí 2 třídy pro nejmenší děti až po děti nastupující do základní školy.

Aktuality

Pozvánka na Den otevřených dveří

před 28 dny, 24.1.2017

Zveme všechny rodiče dětí v ZŠ i MŠ na ukázkové hodiny. Dne 2.2.2017 proběhne ukázková hodina v oddělených třídách, dne 28.2.2017 proběhne ukázková hodina ve spojených třídách - malotřídních. Zahájení výuky probíhá vždy v 7.40 hodin. Můžete se podívat, jak pracují Vaše děti, a jak by probíhala výuka v malotřídní třídě - spojených ročnících.Srdečné Vás na DOD zveme.

Číst celý článek

Logopedická prevence

před 5 dny, 16.2.2017

Vážení rodiče, dvě paní učitelky absolvovaly v rámci dalšího vzdělávání kurz Primární logopedické prevence pod záštitou Asociace logopedů ve školství. Všechny paní učitelky v mateřské škole se budou snažit, aby byly podchyceny vady řeči u dětí již v průběhu docházky do mateřské školy. Dětem bude nabídnut kroužek Logopedické prevence, který povede paní učitelka Renáta Křapová (MŠ) a Jana Buršová (ZŠ). Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě kroužek navštěvovalo, domluvte se učitelkami.

Číst celý článek

Medová snídaně v MŠ a ZŠ

před 5 dny, 16.2.2017

Naše škola byla vybrána do projektu Medová snídaně. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Komisí pro práci s mládeží ČSV, z.s. vybralo 17 včelařů, kteří na školách seznámí děti s významem včel a s tím, jak vzniká med. Skupinu přednášejících tvoří především vedoucí včelařských kroužků mládeže, kteří mají zkušenosti s touto věkovou skupinou. Děti v průběhu přednášky dostanou chléb s máslem a medem. Cílem projektu je seznámit děti se životem včel, ale hlavně je naučit konzumovat med už od útlého věku. Akce na naší škole proběhne v měsíci dubnu, termín bude upřesněn.

Číst celý článek

Karneval

před 15 dny, 6.2.2017

Nedělní odpoledne v kulturním domě... Děkujeme rodičům a všem sponzorům za krásné dárky do tomboly.

Číst celý článek

Co se chystá?