ZŠ Podolí

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace. Tato základní škola je s úplným prvním stupněm. Výuka probíhá v podobě malotřídky.

V současné době se u nás vzdělávají žáci v 1. - 5. ročníku ve třech třídách. 

Přípravy na hody

před 5 dny, 17.10.2019

Jako každoročně i letos se děti ze školy připravují na hody v Podolí - nacvičují pásmo tanečků a písniček, vytváří výzdobu na výstavu zahrádkářů a připravují výrobky na jarmark.

Číst celý článek

Z hodin výtvarné výchovy

před 5 dny, 17.10.2019

V rámci podzimních témat zkoušíme různé výtvarné techniky. Práce zaměřené na podzimní plodiny si můžete prohlédnout na hody na výstavě zahrádkářů.

Číst celý článek

Hodina s knihou

před 18 dny, 4.10.2019

V rámci hodin čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti jednou za měsíc probíhá tzv. hodina s knihou. Děti si mohou ve škole vybrat knihu, která je zaujme a číst si v ní. Na konci hodiny pak zpracují krátký zápis o tom, co četly a mohou o knize povyprávět ostatním.

Číst celý článek

Z hodin tělesné výchovy

před 22 dny, 30.9.2019

V tělocviku zatím využíváme příjemného podzimního počasí a chodíme sportovat ven. Čtvrťáci a páťáci absolvovali mimo jiné i terénní běh s překonáváním překážek v přírodním prostředí, nácvik startu v různých podmínkách, základy míčových her i dráhu zručnosti.

Číst celý článek

Dopravní hřiště

před 22 dny, 30.9.2019

Ve čtvrtek 26. září absolvovali žáci 3. a 4. třídy dopravní výchovu v Uherském Hradišti. Po teoretické přípravě týkající se dopravních předpisů pro chodce a cyklisty si vyzkoušeli jízdu podle dopravních značek a pokynů. Další návštěva dopravního hřiště je plánována na duben, kdy úspěšní "řidiči" obdrží průkaz cyklisty.

Číst celý článek