Aktuálně

Jaro očima dětí před 4 dny, 15.4.2021 - Podívejte se, jak děti umí fotit a jak zdokumentovaly proměny letošního jara.
Vycházka před 4 dny, 15.4.2021 - V rámci hodin tělesné výchovy vyrazili žáci čtvrté a páté třídy na vycházku. Zvládli chůzi nesnadným terénem, rozmary aprílového počasí i skákání po kamenech.
Návrat žáků do školy před 11 dny, 9.4.2021 - Dle nových informací MŠMT bude od pondělí 12.4.2021 zahájena výuka pro žáky 1. stupně prezenčně.

Spolupracujeme


Základní škola

Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace

​Základní škola

Podolí č.p. 53, 68604 Kunovice

E-mail: zspodoli@zsmspodoli.cz
Web:www.zsmspodoli.cz

IČO: 70 99 38 91
IZO: 600 124 142


Účet školy: 86-3949970277/0100

Kontakty

Mgr. Ing. Jana Buršová
ředitelka
work tel.: +420 572 574 139
cell gsm: +420 603 809 320
Mgr. Martina Pernicová
učitelka
work tel.: +420 572 574 139
Mgr. Jarmila Glumbíková
učitelka
work tel.: +420 572 574 139

Charakteristika základní školy

Naši školu navštěvují žáci 4. a 5. ročníku, kteří k nám přecházejí ze 3. ročníku ze ZŠ Popovice. Chodí k nám tedy žáci z Popovic a Podolí.  Od školního roku 2015/2016 nastala v základní škole změna. Od toho školního roku se v základní škole vzdělávají žáci v 1. a 2. třídě z obce Podolí.Ve škole působí tři paní učitelky, jedna asistentka pedagoga a jedna paní uklizečka.

Školní budova je již 130 stará, každý ročník má svou vlastní třídu, dále je k dispozici místnost ke cvičení a počítačová učebna, která slouží odpoledne jako místnost pro školní družinu.

Ve školní budově se také nachází obecní knihovna, ke škole patří také přilehlá zahrada. Budovu školy využívají členky Sokola Podolí ke cvičení žen na rehabilitačních míčích, dále je zde možnost navštěvovat cvičení rodičů s dětmi pro ty nejmenší.

Historie

Od roku 1869, kdy v Rakousku-Uhersku proběhly rozsáhlé změny ve školství, usilovala obec o zřízení samostatné národní školy v Podolí. Důvodem pro to byl také fakt, že škola v Popovicích byla přeplněna více jak dvěma sty žáky. Například v roce 1881 chodilo do této školy 140 žáku z Popovic a 100 žáků z Podolí. Na podzim roku 1881 dostala obec konečně povolení ke stavbě jednotřídní školy, která byla dokončena na jaře roku 1882. Stavbu vedl stavitel J. Šaniak z Uherského Hradiště za obnos 10 880 zlatých. Jak se však brzy ukázalo, velmi nedbale. Hlavní vadou stavby bylo, že se použilo místního pískovce, který způsoboval vlhkost budovy až do výše dvou metrů. Škola byla jednopatrová, v 1. poschodí byla třída a kabinet, v přízemí byl byt správce školy.


Přes stavební potíže byla dne 2. září 1882 budova školy slavnostně otevřena a druhý den zahájeno pravidelné vyučování. Prvním prozatímním správcem školy byl ustanoven Ferdinand Labounek. Definitivním řídícím školy se stal dekretem zemské školní rady z 19. března 1883 Jan Janáček, dosavadní učitel v Popovicích. V roce 1902 byla zřízena 2. třída a obsazeno další místo učitele. V roce 1919 byla na zdejší škole definitivně zavedena 3. třída a na základě tzv. malého školního zákona rozšířena povinná školní docházka na 8 let. Škola v Podolí se nadále potýkala s problémem velké vlhkosti budovy a nedostatkem místa pro vyučování. Po dlouhém jednání a konečně schváleném plánu se přistoupilo v létě roku 1942 k opravě. Z bytu řídícího učitele byla zřízena nová učebna a současně byla pro bytové účely adaptována bývalá obecní kancelář a stará školní kuchyně.


V roce 1957 se uskutečnila generální oprava školy, která přes drobnou údržbu již léta nevyhovovala svému účelu. Celá spodní část školy byla znova podstavena a řádně izolována, v průčelí byla pořízena nová široká okna a v učebnách parketové podlahy. Znovu byly vybudovány a rozšířeny šatny a sociální zařízení. Byl také zaveden místní vodovod a rozšířena elektrická síť. Posledních větších úprav se škola dočkala v roce 1979. Celá budova byla vybavena zářivkovým osvětlením a byla opravena venkovní fasáda budovy.

Současnost

V roce 2003 byla zřízena právní subjektivita školy a mateřská školka se stala její součástí, nový název obou sloučených subjektů je ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PODOLÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Hlavní náplní organizace je výchova a vzdělávání.

V roce 2008 byla mateřská škola rozšířena o jednu třídu s dopoledním provozem pro nejmenší děti. Nově byla vybudováno školní hřiště s průlezkami. Ve školce pracují dvě vyučující, vedoucí učitelka mateřské školy, vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka a školnice. Děti se zde vzdělávají podle nového Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti mohou navštěvovat kroužek jazyka anglického a hru na flétnu.


Ve škole působí dvě vyučující, ředitelka školy a uklízečka. Školu navštěvují děti z Podolí a Popovic, máme zde 4. a 5. třídu. Žáci se učí podle nového Školního vzdělávacího program, z cizích jazyků vyučujeme jazyk anglický a také informatiku. Na škole fungují zájmové kroužky v rámci školní družiny. Činnost je zaměřena na sportovní vyžití (turnaje, výlety na kolech, návštěvy plaveckého bazénu), výtvarné a pracovní činnosti (výroba nejrůznějších dekoračních předmětů pomocí nových výtvarných technik), přípravu na výuku prostřednictvím výukových počítačových programů, kde si můžou žáci procvičovat učivo.