Aktuálně

Dýňování ve škole před 19 dny, 2.11.2018 - Ve středu 31.10.2018 jsme celý den věnovali svátkům Dušičky a Halloween.
Záchranářský pes před 1 měsícem, 11.10.2018 - Ve čtvrtek 11. října navštívila nás navštívila záchranářská fenka Tessie se svou paničkou, která je zároveň jejím psovodem. Obě předvedly dětem zajímavé momenty z práce záchranářů doplněné fotkami, poutavým vyprávěním i hrami pro děti. Děti si ze setkání odnesly spoustu rad a typů, jak se chovat v mimořádných situacích i při setkání se psem.
Z hodin výtvarné výchovy před 1 měsícem, 10.10.2018 - Ve výtvarné výchově se letos zatím věnujeme převážně podzimní tématice - plodům, které dozrávají a sklízí se touto dobou. Kreslíme, malujeme venku i ve třídě a věnujeme se i méně známým výtvarným technikám. Výsledky tvoření dětí uvidíte na výstavě zahrádkářů v domku u kaple.

Spolupracujeme


Akce školy

Měsíc

Akce

Září

Přivítání prvňáčků

Den sv. Václava – den české státnosti

Sběr jablek a lisování šťávy

Dračí den – tematický den, pouštění drakůŘíjen

Zdravá 5

Vystoupení na hodech

Cvičný požární poplach

Světový den zraku (10.10.)

Den stromů (20.10.)

Projekt Záložky

Den vzniku ČR


Listopad

Dýňování, halloween, Svátek všech svatých a památka zesnulých (1.11., 2.11.)

Vystoupení pro důchodce (11.11.)

Den bez aut (14.11.)

Beseda se spisovatelem Jilíkem (16.11.)

Mezinárodní nekuřácký den (18.11.)

Světový den pozdravů (21.11.)

Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)

Světový den proti domácímu násilí (25.11.)


Prosinec

Čertovský den

Vánoční dílničky

Vánoční besídka

Výlet do Brna – hvězdárna, vánoční trhy, Špilberk

Světový den AIDS (1.12.) – připojení k projektu

Světový den zdravotně postižených (3.12.) – ukázka znakového jazyka


Leden

Předání vysvědčení – Smajlíkov

Beseda s Policií ČR – prevence dopravní, používání internetu

Návštěva kina

Tři králové – tematický den

Projekt Nenech to být 

Únor

Karneval

Návštěva záchranného integrovaného systému v Uh. Brodě

Svátek zamilovaných (14.2.)

Světový den nemocných (11.2.) – návštěva nemocnice

Světový den mokřadů (2.2.) – návštěva mokřadů v Podolí

Divadelní představení

Fašank


Březen

Velikonoční dílničky

Preventivní program Hasík

Scénické čtení – herec Vacke

Den učitelů (28.3.) – návštěva Uh. Brodu  Muzea J. A. Komenského

Mezinárodní den žen (8.3.)

Světový den vody (22.3.) – připojení se k projektu

Výlet na hrad Hardegg

Projektový den Finanční gramotnost


Duben

Mezinárodní den dětské knihy (2.4.)

Světový den zdraví (7.4.)

Vystoupení dravců

Světový den porozumění autismu – modrý den (2.4.) – připojení se  k projektu

Den Země – Kovozoo

Měsíc bezpečnosti – soutěž jízdy zručnosti


Květen

Výlet do Chvalovic – Den osvobození ČR

Český den boji proti rakovině (10.5.) – připojení se k projektu

Vystoupení na svátek matek

Mezinárodní den včel a včelařů (20.5.) – výukový program – včelaři Vlčnov

Světový den bez tabáku (31.5.) – připojení se k projektu

Světový den hygieny rukou (5.5.) – připojení se k projektu

Světový den Červeného kříže (8.5.) – ukázka první pomoci

Den otvírání studánek (31.5.)


Červen

Mezinárodní den dětí (1.6.) -

Preventivní program Zdravé zoubky

Preventivní program vzpoura úrazům

Světový den dárců krve (14.6.)

Zahradní slavnost 

Pedagogické rady:

                                   29. srpen 2017

                                   24. listopadu 2017

                                   21. ledna 2018

            5. dubna 2018

           23. června 2018


Třídnické schůzky:    vždy od 15.30 hodin

                                   24. listopadu 2017

                                   11. ledna 2018 individuálně

                                   5. dubna 2018

                                   7. června 2018 individuálně

Individuální setkání rodičů a vyučujících mohou proběhnout po předchozí domluvě době mimo vyučování.

Organizace školního roku:

Zahájení:                                4. 9. 2017

Podzimní prázdniny:               26. – 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny:                23. 12. 2017 – 2. 1. 2018, nástup 3. 1. 2018

Pololetní prázdniny:               2. 2. 2018

Jarní prázdniny:                      13. 2. – 19. 2. 2017

Velikonoční prázdniny:           13. 4. – 14. 4. 2018

Hlavní prázdniny:                   1. 7. – 1. 9. 2018, nástup do školy 3. 9. 2018

Plán byl projednán pedagogickou radou dne 29. 8. 2017

Vypracovala: Ing. Jana Buršová         ;