Zápis do MŠ

vytvořeno: 5.4.2022, před 2 roky v rubrice ZŠ Podolí Zápis dětí do mateřské škol proběhne v pondělí 9.5.2022 od 13.00 - 16.30 hodin v budově mateřské školy

K zápisu budete potřebovat:

 - vyplněnou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí 

 - rodný list přihlašovaného dítěte (kopie k uložení do spisu)

 - OP zákonného zástupce


Dokumenty doručíte vedoucí učitelce MŠ, ředitelce školy.


Rozhodnutí o přijetí (seznam dětí pod registračním číslem) bude zveřejněn:

- na webových stránkách školy

- na vstupních dveřích mateřské školy

- na vstupních dveřích základní školy