ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

vytvořeno: 21.4.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Zápis dětí do mateřské školy proběhne od 2.-16.5.2021 doručením dokumentů do Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvkové organizace

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Podolí, která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace je stanoven:

od 2.května do 16.května 2021.


Organizace  zápisu:

Od 2.5. do 16.5.2021 doručte následující dokumenty:

1. vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte lékařem 

2. kopie rodného listu


Dokumenty můžete doručit následujícím způsobem:

  1. vhozením do schránky základní školy
  2. do datové schránky školy:      r69kq6
  3. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze podat jen prostý e-mail!)
  4. poštou: Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice


Po přijetí žádosti bude každé žádosti přiděleno registrační číslo.

O přidělení tohoto čísla bude zákonný zástupce informován e-mailem.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu školy nejpozději koncem května 2021.


V Podolí 8.4.2021Mgr. Ing. Jana Buršová

ředitelka školy