Zahájení školního roku 2021/2022

vytvořeno: 28.8.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Ve středu 1.9.2021 proběhne zahájení školního roku

Ve středu 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. 

Žáci se dostaví na testování v čase 8.00 - 8.20 hodin 

Slavnostní zahájení proběhne od 8.45 hodin.

Po slavnostním zahájení odchází žáci domů. 


Organizace začátku školního roku se řídí podle pokynů odpovědných nadřízených orgánů - MŠMT, MZ a KHS Zlín.

Do školy nesmí vstupovat žádná osoba s příznaky infekčního onemocnění.

Pro všechny osoby platí povinnost při vstupu do budovy nasadit ochranu nosu a úst (respirátor/roušku) a nosit ji ve všech společných prostorách.

Ochranu nosu a úst mohou žáci ve třídě na svém místě odložit.

Testování žáků proběhne dodanými antigenními testy 1., 6. a 9. září.

Testování nepodstupují žáci:

- splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)

- jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19),

- doloží negativní výsledek testu provedeného v oficiálním odběrovém místě (tito žáci uvedené skutečnosti škole písemně doloží před prvním testováním)

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, oddělené stravování, apod.).


Žáci nemají automaticky přihlášený oběd. Obědy je nutné přihlásit ve školní jídelně nebo u třídních učitelů.

Provoz školní družiny a začíná od 2. září.