Výsledky přijímacího řízení do ZŠ

vytvořeno: 17.4.2022, před 2 roky v rubrice ZŠ Podolí [DOPLNIT TEXT]


Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023


V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzděláváním (školský zákon), v platném znění, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, zveřejnuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023, který obsahuje

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


Registrační číslo přidělené uchazeči

Výsledek přijímacího řízení

1

odklad

2

přijat

3

 přijat

4

přijat

5

přijat

6

přijat

7

odklad

8

odklad


Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


                                                                       17. 4. 2022

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.


V Podolí 17. 4. 2022Mgr. Ing. Jana Buršová

ředitelka školy