Výlet do pravěku

vytvořeno: 1.10.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí V rámci výtvarné výchovy se čtvrťáci a páťáci prostřednictvím prožitkových aktivit podívali na princip tvorby pravěkého umění a vyzkoušeli si vlastní práci inspirovanou tímto období. Použitými technikami byla frotáž a muchláž s dokreslením.