Uzavření ZŠ a MŠ od 1.3.2021

vytvořeno: 28.2.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Dle nařízení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje přítomnost všech žáků v základní škole a přítomnost všech dětí v mateřské škole.

Žáci ZŠ se budou dále vzdělávat distanční způsobem. Rozvrh výuky bude zaslán zákonným zástupcům do mailu.

Děti v MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci), se budou také vzdělávat distančním způsobem. 

O průběhu distančního vzdělávání vás budou informovat jednotliví učitelé. S dotazy se proto obracejte na ně.


Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni z obědů. V případě, že budete chtít oběd pro své děti, je možné si je telefonicky objednat. Oběd si můžete vyzvednout od 11.15 - 12.00 hod. Jídlo bude naloženo do Vašich jídlonosičů.


Ošetřovné:

Škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Informace k ošetřovnému naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Na provoz MŠ se nevztahují jarní prázdniny, tzn. že ošetřovné mohou rodiče čerpat po celou dobu uzavření MŠ.