PROSBA ŘEDITELKY ŠKOLY

vytvořeno: 8.11.2016, před 8 roky v rubrice ZŠ Podolí Prosím rodiče o pomoc

Vážení rodiče!

S ohledem na situaci, která nastala ve vedení obce, bych Vás chtěla požádat o rychlé úhrady stravného a školného Vašich dětí. Do doby, než bude ustanoven nucený správce obce, nedostaneme příspěvek na provoz školy a školky. Faktury za dodávky potravin do školní jídelny bych chtěla platit řádně v době jejich splatnosti. Ostatní provozní náklady budou pozastaveny do doby, než nastoupí správce obce a dostaneme příspěvek na provoz. Platy zaměstnankyň jsou hrazeny ze státní pokladny, tudíž nejsou závislé na pokladně obce.

Výchovně - vzdělávací proces u Vašich dětí není v žádném případě ohrožen!! Všechny se snažíme, aby Vaše děti byly nadále spokojené a bylo o ně dobře postaráno, přestože jsme momentálně v "oslabení". Omlouvám se, že nedáváme fotografie na webové stránky školy ihned pro proběhnutí akce, řešíme problémy podle priorit. 

Moc Vám děkuji. Jana Buršová, ředitelka školy