Projekty školy

vytvořeno: 27.2.2018, před 6 roky v rubrice ZŠ Podolí Škola je zapojená do několika projektů

Projekt Šablony

Ve druhém pololetí školního roku 2016/2017 se škola zapojila do projektu Šablony (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002754) ve zjednodušeném vykazování. 

Projekt je zaměřen hlavně na vzdělávání pedagogických pracovníků základní i mateřské školy. U základní školy se jedná o vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a inkluzi. V mateřské škole je vzdělávání zaměřeno na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost a inkluzi.

Z projektu jsou hrazeny kroužky Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářský klub a doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem v základní škole. Pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do tandemové výuky.

Díky tomuto projektu mohou navštěvovat děti mateřské školy předškoličku - setkávání rodičů dětí MŠ s odborníky. 

Z finančních prostředků projektu jsou ještě pořizovány učební pomůcky do výuky a do kroužků. 

Projekt je na dobu 2 let.Bude ukončen ve druhém pololetí školního roku 2017/2018.

Projekt Společenství praxe OP VVV 

Škola je součástí velkého projektu Společenství praxe. Do tohoto projektu jsou zapojeny 4 pedagogické fakulty vysokých škol (MU, KU, JČU, LU). Hlavním  cílem projektu je propojit praxi s teorií, tzn. odborníky z vysokých škol s odborníky z praxe ze základních a středních škol. 


Projekt Mléko do škol

Laktea, o.p.s., je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice.

Projekt Ovoce do škol

Firma Ovocňák nám dodává ovoce a zeleninu každý měsíc.