Přírodovědné projekty

vytvořeno: 1.6.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí V rámci opakování učiva přírodovědy pracovaly děti samostatně na projektu podle tématu, které si zvolily. Do projektu mohly zařadit všechno, co s daným tématem souvisí - od informací z učebnice, přes vlastní texty až po angličtinu.