Poděkování

vytvořeno: 21.11.2014, před 10 roky v rubrice ZŠ Podolí Děkujeme rodičům a prarodičům za pomoc při úklidu zahrady ve školce, jmenovitě paní Blahové, panu Doležalovi a velký dík patří panu Zimčíkovi a paní Zimčíkové. Pro tento moment máme zahradu uklizenou :-) Těšíme se na další společný úklid.