Návrat žáků do školních lavic od 18.11.2020

vytvořeno: 15.11.2020, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí [DOPLNIT TEXT]

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MZ a MŠMT se od středy 18.11.2020 mohou vrátit k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníků. V případě malotřídních škol se vrací do školy také vyšší ročníky spojené s těmito třídami dle výkazu MŠMT k 30.9.2020. V našem případě se jedná o 3. ročník. Ostatní ročníky zůstávají doma, výuka probíhá nadále distančním způsobem. 

1. třída- začátek vyučování 7.40 hodin

2., 3. třída -  začátek vyučování 8.00 hodin

Vyučování bude probíhat podle rozvrhu, hodiny tělesné a hudební výchovy budou probíhat náhradní formou.
Roušky jsou povinné po celou dobu pobytu dětí ve škole, proto by bylo vhodné, aby žáci měli minimálně 2 roušky na den.
Ve škole bude nastaven režim intenzivního větrání budovy.  
Školní jídelna je v provozu, žáci 1., 2., 3. třídy se mohou stravovat ve školní jídelně. 
Školní družina bude probíhat v homogenních skupinách. Žáci musí mít roušku po celou dobu pobytu ve ŠD.
Žáci s nachlazením nebo jinými zdravotními obtížemi nebudou vpuštěni do budovy z důvodu ochrany zdraví ostatních žáků a zaměstnanců školy. 

V pondělí 16.11.2020 bude výuka probíhat jako doposud.

Vážení rodiče,
od pondělí (18.11.) až do pátku (20.11.) nebude ranní družina. V případě návratu ostatních žáků dle předpokladu v pondělí 23.11. bude už probíhat ranní i odpolední družina.
Na základě doporučení MŠMT má být příchod, odchod a pohyb žáků jednotlivých skupin organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd, proto:
Žáci 1. třídy budou moci vstupovat do budovy od 7.25 - 7.35 hodin. Výuka začne v 7.40 hodin. 
Žáci 2., 3. třídy budou vstupovat do budovy až od 7.45 - 7.55 hodin. Výuka začne v 8.00 hodin.
Výuka bude podle rozvrhu. Výuka hudební výchovy a tělesné výchovy bude probíhat v náhradním programu (např. vycházky, hudební teorie....)
Konec vyučování dle rozvrhu, jen 2. a3. třída bude mít ukončení posunuté o 20 min. později.
Odpolední družina bude probíhat pro 1. třídu  v kmenové modré třídě. Vyučující A. Grulíková.
Odpolední družina pro 2., 3. třídu v kmenové oranžové třídě. Vyučující E. Svitáková. 
Obědy si, prosím, nahlaste jednotlivě.