Nástup dětí do MŠ

vytvořeno: 14.5.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí Při nástupu dětí do MŠ...

Při nástupu dítěte do školky musí rodič odevzdat paní učitelce čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Dítě není infekční (uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Dále dítě nežije v domácnosti společně s osobou z rizikové skupiny (Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze., porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2), farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza), onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.


Připravte svým dětem 4 látkové roušky na den (nutné pro výměnu v průběhu dne), igelitový sáček na ukládání použitých roušek, plastovou láhev s "násoskou" (podepsanou).Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.