Informace pro rodiče

vytvořeno: 26.8.2016, před 8 roky v rubrice ZŠ Podolí Informace pro rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ

Provoz v mateřské školce bude zahájen 1.9.2016 od 6.30 hodin. Nově příchozí děti přinesou při nástupu do školky od dětského lékaře potvrzený Evidenční list (ne starší 7 dní) - v sekci dokumenty MŠ http://www.zsmspodoli.cz/dokumenty

V sekci Co budeme potřebovat do MŠ (http://www.zsmspodoli.cz/co-potrebujeme-do-ms) rodiče naleznou výbavu, kterou mají dětem dát do školky.


Slavnostní zahájení školního roku ve škole proběhne 1.9.2016 od 8. 00 hodin v tělocvičně základní školy. Žáci si přinesou s sebou prázdné aktovky a přezůvky. Žáci obdrží učebnice a učební pomůcky. Sešity a pracovní sešity zajistí hromadně škola. Prvňáčci dostali seznam potřeb na konci školního roku, rodiče druháčků prosíme o kontrolu a doplnění vybavení pouzder a kufříků z loňského školního roku. Předpokládané ukončení je kolem 9. hodiny. Poté žáci odchází domů. V případě, že chcete pro dítě oběd, nahlašte jej u paní Pechové ve školní kuchyni. Další dny budou přihlášeni všichni žáci automaticky na oběd. Provoz družiny bude zahájen 2.9.2016 od 6.30 hodin.

Informační schůzky rodičů dětí MŠ: 7.9.2016 od 16.00 hodin

Informační schůzky rodičů žáků ZŠ: 8.9.2016 od 16.00 hodin