Zapojení školy do operačního programu Jan Amos Komenský

vytvořeno: 24.4.2023, před 1 rokem v rubrice ZŠ Podolí Škola se za pojila do projektu OP JAK, číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0004300

ZŠ a MŠ Podolí se zapojila do programu OP JAK,

registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004300,

název projektu dle MS2021+: Šablony JAK MŠ a ZŠ Podolí


Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1.1.2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců


Účelem dotace je: 
  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupinŠablony v MŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ


Šablony v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ


Šablony ŠD

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD