Zápis dětí do 1. třídy

vytvořeno: 1.4.2019, před 5 roky v rubrice ZŠ Podolí Dne 10.4.2019 proběhne zápis dětí do 1. třídy na naší škole.

Zápis do 1. třídy pro školním roce 2019/2020 v řádném termínu absolvují :

1. děti narozené v období 01. 09. 2012 - 31. 08. 2013

2. děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Průběh zápisu:

1. Dostavte se se svým dítětem do školy 10.4.2019 od 14:00 do 16:30 hodin 

2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

3. Na místě zápisu vyplníte: Žádost o přijetí dítěte​

4. V případě, že se jedná o dítě s odkladem z předchozího roku, přineste i rozhodnutí o odkladu ze školy, kde jste byli loni u zápisu

5. ​Pokud chcete odklad povinné školní docházky pro své dítě, přineste doporučení příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (např. dětského, klinického psychologa..)

6. Můžete se zapsat do časového harmonogramu, který bude uložen v mateřské škole

7.  V případě nemoci dítěte se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte, který vyplní potřebné žádosti a domluvíme se na náhradním termínu zápisu


Kritéria přijetí:

  1. přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu na území Podolí do výše povoleného počtu žáků (dle §36 školského zákona) uvedeného ve školském rejstříku. V případě nenaplnění kapacity budou děti přijímány dle následujících kritérií:

    1. dětem byl udělen odklad povinné školní docházky v předchozím školním roce

    2. v ostatních případech losem.

  2. pokud nebude naplněna kapacita školy, budou přijímány děti i s trvalým pobytem mimo obec Podolí