Výsledky zápisu do MŠ

vytvořeno: 13.3.2016, před 8 roky v rubrice ZŠ Podolí Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Podolí, Podolí 53, 68604 Kunovice vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 a v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem.


Registrační číslo

Výsledek přijímacího řízení

1

Přijat/a

2

Přijat/a

3

Přijat/a

4

Přijat/a

5

Přijat/a

6

Přijat/a

7

Přijat/a

8

Přijat/a

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí si mohou rodiče vyzvednout osobně v budově Základní školy, Podolí.

Přehled registračních čísel – přijatých a nepřijatých dětí do MŠ je vyvěšen v době od 13. 3. do 30. 3. 2016 na vstupních venkovních dveřích do mateřské školy, na vstupních venkovních dveřích do základní školy a na webových stránkách školy.