Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

vytvořeno: 21.5.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Zveřejnění výsledků

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016


V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 Kunovice, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání na mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, Podolí 53, 686 04 Kunovice, ve školním roce 2021/2022, který obsahuje


1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. datum zveřejnění seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

registrační číslo přidělené uchazeči

výsledek přijímacího řízení

1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14

přijat(a) k předškolnímu vzdělávání


2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Podolí 21.5.2021

                                                                                              Mgr. Ing. Jana Buršová

ředitelka mateřské školy