Výsledky přijímacího řízení do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

vytvořeno: 22.5.2023, před 1 rokem v rubrice ZŠ Podolí

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka ZŠ a MŠ, Podolí, příspěvková organizace  Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Do MŠ Podolí byly po splnění kritérií pro přijetí do MŠ přijaty tyto děti: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11

V Podolí 22.5.2023Mgr. Ing. Jana Buršová

ředitelka školy