Program třídních schůzek v MŠ ze 7.12.2015

vytvořeno: 8.1.2016, před 8 roky v rubrice ZŠ Podolí Body, které se projednávaly na třídních schůzkách v MŠ

Program na třídních schůzkách v MŠ 7.12.2015


- plánované akce MŠ
- zápis do ZŠ (21.1.), předškolička, inkluze
- karneval (27.2) - program, dárky, tombola
- výsledky inspekce
- spolupráce se školou na Slovensku (vyřízení pasů)
- úprava stravného, vyúčtování za celé období 9.-12.2015
- omlouvání dětí
- příchody a odchody z MŠ
- předplavecký výcvi dětí
- dárky a peněžní dary - vánoce
- poděkování za pomoc při podzimním úklidu zahrady
- UV lampy - ? pořízení