Přijatí do MŠ

vytvořeno: 30.5.2017, před 7 roky v rubrice ZŠ Podolí Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace, vyhlašuje výsledky zápisu dětí do Mateřské školy. Do mateřské školy byly přijaty děti pod těmito pořadovými čísly: 1, 2, 3, 4. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.