Návrat žáků do školy

vytvořeno: 9.4.2021, před 3 roky v rubrice ZŠ Podolí Dle nových informací MŠMT bude od pondělí 12.4.2021 zahájena výuka pro žáky 1. stupně prezenčně.

Souhrnné informace:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021


Režimová opatření na Základní škole Podolí

Všichni žáci musí mít zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO MZd (roušky).

Ve třídách se bude hodně větrat – je vhodné, aby měli žáci mikiny/svetry, které si mohou při větrání obléct.

Bude přísně dodržována homogenita jedné skupiny
Zahájení výuky bude v 7.40 hodin pro žáky 1.-3. třídy, 8.00 pro žáky 4.-5. třídy

Rozvrh hodin – nebude přesně dodržován. Vyučující ho mohou dle potřeby upravovat, žáci budou informováni.

Tělesná výchova – formou vycházek. Hudební výchova – bez zpěvu.
Vstup třetích osob do školy – žádáme rodiče, aby do školy vstupovali pouze mimořádně a po předchozí domluvě.


Testování:
Všichni žáci, kteří jsou na prezenční výuce, musí být povinně neinvazivně testováni 2x týdně – pondělí a čtvrtek (žáci by měli zvládnout za pomoci paní učitelky sami, samoodběrem z přední části nosu).
U žáků 1. - 3. třídy je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce žáka, či jiná písemně pověřená osoba).

Postup: Žáci přijdou do školy, otestují se v předem určené označené místnosti. Pokud bude u některého žáka test pozitivní, bude kontaktován zákonný zástupce a nebude žákovi umožněna prezenční výuka.

Testování se neprovádí u osob:
   - Které doloží negativní výsledek PCR testu, nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě (ne starší 48 hodin).

   - Které prodělaly onemocnění Covid-19 (90 dnů od prvního pozitivního testu) – musí se doložit lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře apod.


Odkaz na instruktážní video MŠMT – ukázka-průběh testování žáků:
http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html


Školní jídelna:

Žáci mají nárok na dotovaný oběd. Žáci, kteří budou na prezenční výuce, jsou automaticky přihlášeni k obědu. V případě, že Vaše dítě nebude chodit na obědy, prosím, odhlašte si je u paní Pechové ve školní jídelně


Školní družina:
Bude probíhat odpolední provoz, pouze pro přihlášené, bude dodržována homogenita skupin.