Metoda Elkonin na naší škole

vytvořeno: 19.10.2017, před 7 roky v rubrice ZŠ Podolí Díky paní učitelce Heleně Březinové si mohou žáci vyzkoušet metodu D. B. Elkonin

Abychom slovo správně napsali a přečetli, musíme ho nejdříve správně slyšet. Uvědomit si, kolik má slovo slabik, která je dlouhá, na jaké písmeno slovo začíná, končí. Případně kterou hlásku ve slově slyším, nebo která tam určitě není. Souhrnně tuto dovednost nazýváme fonematický sluch.

Metoda fonematického uvědomování dle D.B.Elkonina je zpracovaná pro předškolní a školní děti prvních ročníků, aby si hravou formou potřebný fonematický sluch zdokonalovaly. V práci jim pomáhají kouzelné postavičky, ať už nakreslené v Hláskáři (pracovní sešit) nebo skutečné plyšové, se kterými si samy mohou vyzkoušet dělení slova na slabiky a hledání čárky ve slově.


S touto metodou umí pracovat paní učitelka Mgr. Helena Březinová, která se v rámci doučování věnuje dětem ve škole.