Jablíčkový den, ovocný týden - třída Sovičky

vytvořeno: 7.10.2015, před 9 roky v rubrice ZŠ Podolí Během posledního týdne si děti vyzkoušely následující činnosti: VÝTVARNÉ ČINNOSTI - prstová technika - jabloňky, mozaika - trhání papíru: Jablíčko, obtisky - práce s korkem: Hruška, stříhání, lepení Jablíčkový věneček, práce se suchým pastelem - kresba: jablíčko, obtisky jablíček: Kompot, POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU, ROZBOR DĚJE, POUČENÍ - pohádka O posledním jablíčku, pohádka Jak si ježek, zajíc a medvěd rozdělili jablíčko, POHYBOVÉ ČINNOSTI - Na dědečka a jablíčka, Hýbejte se jablíčka, Zdravotní cviky k tématu, hry s míčem, hry s padákem, relaxační cvičení: Jablíčko odpočívá. ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV: počítání jablíček, určování: malý X střední X největší. ROZVOJ BAREVNÝCH PŘEDSTAV - určování jablíčkové barvy, ROZVOJ FONEMATICKÉ DIFERENCIACE: hry se slovy. ROZVOJ SMYSLŮ- chuťová hra, hmatová hra (poznej druhy ovoce). PŘÍPRAVA NA PSANÍ - Grafomotorické cvičení - švestky, jablíčka; omalovánky k tématu, HUDEBNÍ A HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI - Pod naším okýnkem, Koulelo se koulelo, Měla babka čtyři jabka (mazurka). BÁSNIČKY: Jablíčko se kutálelo, Já jsem švestka tmavě modrá, Foukej, foukej. PROŽITKOVÉ UČENÍ: výroba jablečného štrúdlu, sušení ovoce - výroba křížal