Informace pro rodiče ostatních žáků školy

vytvořeno: 18.8.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí [DOPLNIT TEXT]

Milí rodiče,

zkontrolujte svým dětem jejich stávající pomůcky a výbavu do tělocviku a výtvarné výchovy (viz seznam pomůcek pro prvňáky)

Učebnice obdrží žáci v prvním týdnu v září, sešity a pracovní sešity se budou objednávat hromadně. Nemusíte nic shánět. 

Těšíme se na Vaše děti