Informace k zahájení školního roku 2020/2021

vytvořeno: 18.8.2020, před 4 roky v rubrice ZŠ Podolí [DOPLNIT TEXT]

Organizace vyučování 1. září 2020

  • slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. v budově školy
  • ukončení vyučování 9:00 hod.
  • obědy je možno telefonicky objednat od pondělí 31. srpna 2020 (tel. 572 574 123)
  • družina bude v provozu od 2.9.2020

Organizace vyučování 2. září 2020

  • 1. - 4(5.). vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
  • vyučování dle rozvrhu hodin od 3.9.2020 (rozvrh na školní rok 2020/2021 obdrží žáci v prvním týdnu školy )
  • školní jídelna i družina v provozu

Zájmové kroužky - školní družina

Do 9. září 2020 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. Činnost kroužků bude zahájena poslední týden v září.

Sběr papíru

V úterý 29. září 2020 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Organizaci a pravidla sběru zveřejníme a upřesníme v průběhu měsíce září. Předpokládáme, že vzhledem k situaci v oblasti výkupu druhotných surovin již budeme sbírat jen papír (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, ...) a bude zrušen sběr kartonů

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10.9.2020 se budou v budovách ZŠ konat informativní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h.