Dopravní hřiště

vytvořeno: 12.9.2022, před 2 roky v rubrice ZŠ Podolí Jako každý rok je součástí výuky návštěva dopravního hřiště. V učebně byli žáci seznámeni s dopravními předpisy pro cyklisty, základními dopravními značkami a bezpečným chováním na silnici. Po teorii si pak získané vědomosti vyzkoušeli v praxi.